ภาพตัวอย่าง


ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 1
อุปกรณ์ที่ใช้ M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 + MC-14
OM-1
MC-14 M.ZUIKO DIGITAL 1.4X TELECONVERTER
โหมดถ่ายภาพ A (เลือกรูรับแสง)
ความยาวโฟกัส (เทียบเท่ากล้องฟิล์ม 35mm) 126mm (252mm)
เวลารับแสง 1/320 วินาที
ค่ารูรับแสงของเลนส์ F6.3
ความไวแสง ISO 200
ไวท์บาลานซ์ 5300K
ขนาดภาพ 5184 x 3888

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 2
อุปกรณ์ที่ใช้ M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 + MC-14
OM-1
MC-14 M.ZUIKO DIGITAL 1.4X TELECONVERTER
โหมดถ่ายภาพ M (ปรับเอง)
ความยาวโฟกัส (เทียบเท่ากล้องฟิล์ม 35mm) 126mm (252mm)
เวลารับแสง 1/250 วินาที
ค่ารูรับแสงของเลนส์ F11
ความไวแสง ISO 200
ไวท์บาลานซ์ อัตโนมัติ (ใช้แสงสีอุ่น:ปิด)
Image size 5184 x 3888

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่าง 3
อุปกรณ์ที่ใช้ M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5
OM-1
โหมดถ่ายภาพ A (เลือกรูรับแสง)
ความยาวโฟกัส (เทียบเท่ากล้องฟิล์ม 35mm) 90mm (180mm)
เวลารับแสง 1/80 วินาที
ค่ารูรับแสงของเลนส์ F5.6
ความไวแสง ISO 400
ไวท์บาลานซ์ 5300K
ขนาดภาพ 5184 x 3888

ตัวอย่าง 4

ตัวอย่าง 4
อุปกรณ์ที่ใช้ M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5
OM-1
โหมดถ่ายภาพ A (เลือกรูรับแสง)
ความยาวโฟกัส (เทียบเท่ากล้องฟิล์ม 35mm) 90mm (180mm)
เวลารับแสง 1/640 วินาที
ค่ารูรับแสงของเลนส์ F3.5
ความไวแสง ISO 800
ไวท์บาลานซ์ 6000K
ขนาดภาพ 5184 x 3888

ตัวอย่าง 5

ตัวอย่าง 5
อุปกรณ์ที่ใช้ M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5
OM-1
โหมดถ่ายภาพ M (ปรับเอง)
ความยาวโฟกัส (เทียบเท่ากล้องฟิล์ม 35mm) 90mm (180mm)
เวลารับแสง 1/3200 วินาที
ค่ารูรับแสงของเลนส์ F3.5
ความไวแสง ISO 800
ไวท์บาลานซ์ 5300K
ขนาดภาพ 5184 x 3888

ProCapSH2

การสนับสนุน

แชร์