ภาพตัวอย่าง


ตัวอย่าง 1

ตัวอย่าง 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1 Mark III
ความยาวโฟกัส 8mm (เทียบเท่าความยาวโฟกัส 16mm ของกล้องฟิล์ม 35mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/20 วินาที
ค่ารูรับแสง F4.0
ความไวแสง ISO 400
ขนาดภาพ 3888 x 5184

ตัวอย่าง 2

ตัวอย่าง 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1 Mark III
ความยาวโฟกัส 8mm (เทียบเท่าความยาวโฟกัส 16mm ของกล้องฟิล์ม 35mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/5000 วินาที
ค่ารูรับแสง F4.0
ความไวแสง ISO 400
ขนาดภาพ 5184 x 3888

ตัวอย่าง 3

ตัวอย่าง 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1 Mark III
ความยาวโฟกัส 8mm (เทียบเท่าความยาวโฟกัส 16mm ของกล้องฟิล์ม 35mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 60 วินาที
ค่ารูรับแสง F4.0
ความไวแสง ISO 800
ขนาดภาพ 3888 x 5184

ตัวอย่าง 4

ตัวอย่าง 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1 Mark III
ความยาวโฟกัส 8mm (เทียบเท่าความยาวโฟกัส 16mm ของกล้องฟิล์ม 35mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 วินาที
ค่ารูรับแสง F4.0
ความไวแสง ISO 200
ขนาดภาพ 8160 x 6120 (ใช้โหมดถ่ายภาพความละเอียดสูง)

การสนับสนุน

แชร์