ตัวอย่างภาพที่


ตัวอย่างภาพที่ 1

ตัวอย่างภาพที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5 Mark III
โหมดถ่ายภาพ A (Aperture priority)
ทางยาวโฟกัส (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm) 150mm (300mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/125 sec.
ค่า F F4.0
การชดเชยแสง ー0.3EV
ISO 400
ไวท์บาลานซ์ 5300K

ตัวอย่างภาพที่ 2

ตัวอย่างภาพที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5 Mark III
โหมดถ่ายภาพ A (Aperture priority)
ทางยาวโฟกัส (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm) 66mm (132mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/640 sec.
ค่า F F4.0
การชดเชยแสง +0.3EV
ISO 200
ไวท์บาลานซ์ Auto

ตัวอย่างภาพที่ 3

ตัวอย่างภาพที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5 Mark III
โหมดถ่ายภาพ A (Aperture priority)
ทางยาวโฟกัส (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm) 150mm (300mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 sec.
ค่า F F4.0
การชดเชยแสง +1.7EV
ISO 200
ไวท์บาลานซ์ 5300K

การสนับสนุน

แชร์