Specifications


ทางยาวโฟกัส 30mm (ทางยางโฟกัสเทียบกับกล้อง 35mm: 60mm)
โครงสร้างเลนส์ 7 ชิ้นเลนส์ใน 6 กลุ่ม (1 DSA lens, 1 EDA lens, 1 aspherical lens)
ระบบโฟกัส High-speed Imager AF (MSC)
องศารับภาพ 40°
ระยะโฟกัสใกล้สุด 0.095m
กำลังขยายาภาพสูงสุด 1.25x (กำลังขยายาภาพสูงสุดเทียบกับกล้อง 35mm : 2.5x)
Minimum Field Size 13.9 x 10.4mm
จำนวนแผ่น Blades 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม)
รูรับแสงกว้างสุด f3.5
รูรับแสงแคบสุด f22
ขนาดฟิลเตอร์ Ø46mm
ขนาด Ø57x 60mm
น้ำหนัก 128g
อุปกรณ์ภายในกล่อง LC-46 Lens Cap, LR-2 Lens Rear Cap, คู่มือการใช้งาน และบัตรรับประกัน

Depth of field

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ พื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของจุดที่โฟกัส ก็จะอยู่ในโฟกัสด้วย พื้นที่ตรงนี้เรียกว่า Depth of field (ระยะชัดลึก) ซึ่งไม่ว่าจะตั้งค่ารูรับแสงแบบใด ด้านหลังของจุดโฟกัสจะมีพื้นที่ที่อยู่ในโฟกัสมากกว่าด้านหน้าเสมอ Depth of field จะมีความชัดลึกมากขึ้นเมื่อใช้ ทางยาวโฟกัสที่สั้น (เลนส์มุมกว้าง), ระยะทางของจุดโฟกัสที่ไกลขึ้น, และรูรับแสงที่แคบลง

ตารางแสดง Depth of field (ทางยาวโฟกัส: 30mm)

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง / แถว: ระยะโฟกัส (m) [1]
  0.095 0.1 0.13 0.15 0.2 0.5 1 2 5
3.5 0.095 to 0.095 0.100 to 0.100 0.130 to 0.130 0.150 to 0.150 0.199 to 0.201 0.488 to 0.513 0.947 to 1.060 1.784 to 2.278 3.802 to 7.334 15.45 to ∞
4.0 0.095 to 0.095 0.100 to 0.100 0.130 to 0.130 0.149 to 0.151 0.199 to 0.201 0.487 to 0.514 0.941 to 1.068 1.763 to 2.314 3.703 to 7.737 13.908 to ∞
5.6 0.095 to 0.095 0.100 to 0.100 0.130 to 0.130 0.149 to 0.151 0.198 to 0.202 0.482 to 0.520 0.919 to 1.099 1.681 to 2.477 3.346 to 10.03 9.850 to ∞
8 0.095 to 0.095 0.100 to 0.100 0.129 to 0.131 0.149 to 0.151 0.197 to 0.203 0.474 to 0.529 0.889 to 1.146 1.578 to 2.752 2.947 to 17.32 6.991 to ∞
11 0.095 to 0.095 0.100 to 0.100 0.129 to 0.131 0.149 to 0.151 0.196 to 0.204 0.465 to 0.542 0.851 to 1.221 1.453 to 3.267 2.525 to ∞ 4.966 to ∞
16 0.095 to 0.095 0.100 to 0.100 0.129 to 0.131 0.148 to 0.152 0.195 to 0.205 0.452 to 0.562 0.802 to 1.346 1.307 to 4.465 2.102 to ∞ 3.532 to ∞
22 0.095 to 0.095 0.099 to 0.101 0.128 to 0.132 0.147 to 0.153 0.193 to 0.208 0.435 to 0.594 0.742 to 1.580 1.147 to 9.419 1.704 to ∞ 2.519 to ∞
  • 1 The diameter of the permissible circle of confusion is 1/60mm.
  • ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสนับสนุน

แชร์