ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค


ทางยาวโฟกัส 300mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm: 600mm)
โครงสร้างเลนส์ 17 ชิ้นเลนส์ใน 10 กลุ่ม (เลนส์ Super ED 3ชิ้น, เลนส์ HR 3 ชิ้น, เลนส์ E-HR 1 ชิ้น)
ระดับการป้องกันละอองน้ำ / ป้องกันฝุ่น IEC Standard publication 60529 IP53
(เมื่อใช้เลนส์ร่วมกับกล้อง OM SYSTEM (OLYMPUS) แบบป้องกันละอองน้ำ) / โครงสร้างป้องกันฝุ่น
ระบบค้นหาโฟกัส High-speed imager AF (MSC)
มุมมองหรือองศารับภาพ 4.1°
ระยะโฟกัสใกล้สุด 1.4m
กำลังขยายภาพสูงสุด 0.24x (กำลังขยายเมื่อเทียบกับกล้อง 35mm: 0.48x)
ขนาดต่ำสุด 72.1 x 54.2mm
จำนวลของแผ่นไดอะแฟรม 9 (ไดอะแฟรมรูรับแสงแบบวงกลม)
รูรับแสงกว้างสุด f/4
รูรับแสงแคบสุด f/22
กลไกลระบบ IS ของเลนส์ VCM
ประสิทธิภาพของระบบ IS ระบบ 5-axis Sync IS: 6 Steps*
ระบบ IS ที่เลนส์: 4 Steps
  • ภายใต้เงื่อนไขในการทดสอบตามมาตรฐานของ CIPA เมื่อทดสอบในแบบสองแกน (yaw และ pitch) การป้องกันภาพสั่นไหวระหว่างกดชัตเตอร์ครึ่งหนึ่ง: ปิด ใช้บอดี้กล้อง: OM-D E-M1 V4.0/E-M5 Mark II V2.0 (ณ เดือนธันวาคม 2558)
ขนาดของฟิลเตอร์ Ø77mm
Lens hood ประเภทสกรู
ขนาด: เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว Ø92.5 x 280 mm (Hood อยู่ในตำแหน่งใช้งาน) / Ø92.5 x 227 mm (Hood อยูในตำแหน่งเก็บเข้า)
น้ำหนัก 1,270 g (ไม่รวมขาตั้ง) / 1,475 g (รวมขาตั้ง)
อุปกรณ์ภายในกล่อง LC-77B Lens Cap, LR-2 Lens Rear Cap, DR-79 Decoration Ring, LSC-1127 Lens Case, คู่มือการใช้งาน, บัตรรับประกัน

Depth of field

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ พื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของจุดที่โฟกัส ก็จะอยู่ในโฟกัสด้วย พื้นที่ตรงนี้เรียกว่า Depth of field (ระยะชัดลึก) ซึ่งไม่ว่าจะตั้งค่ารูรับแสงแบบใด ด้านหลังของจุดโฟกัสจะมีพื้นที่ที่อยู่ในโฟกัสมากกว่าด้านหน้าเสมอ Depth of field จะมีความชัดลึกมากขึ้นเมื่อใช้ ทางยาวโฟกัสที่สั้น (เลนส์มุมกว้าง), ระยะทางของจุดโฟกัสที่ไกลขึ้น, และรูรับแสงที่แคบลง

ตารางแสดง Depth of field (ทางยาวโฟกัส: 300mm)

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง / แถว: ระยะโฟกัส (m) [1]
  1.4 1.7 2 3 5 7 10 20 30
4.0 1.399 to 1.401 1.698 to 1.702 1.997 to 2.003 2.993 to 3.007 4.981 to 5.019 6.962 to 7.038 9.922 to 10.08 19.69 to 20.32 29.30 to 30.73 1,248 to ∞
5.6 1.398 to 1.402 1.697 to 1.703 1.996 to 2.004 2.991 to 3.009 4.974 to 5.027 6.948 to 7.053 9.892 to 10.11 19.57 to 20.45 29.04 to 31.03 899.5 to ∞
8 1.397 to 1.403 1.696 to 1.704 1.994 to 2.006 2.987 to 3.013 4.963 to 5.038 6.926 to 7.076 9.848 to 10.16 19.40 to 20.64 28.66 to 31.48 636.5 to ∞
11 1.396 to 1.404 1.694 to 1.706 1.992 to 2.008 2.981 to 3.019 4.947 to 5.054 6.896 to 7.107 9.787 to 10.22 19.160 to 20.92 28.140 to 32.13 450.3 to ∞
16 1.395 to 1.405 1.692 to 1.708 1.989 to 2.011 2.974 to 3.027 4.926 to 5.077 6.854 to 7.153 9.701 to 10.32 18.830 to 21.33 27.430 to 33.11 318.4 to ∞
22 1.393 to 1.408 1.689 to 1.712 1.984 to 2.016 2.963 to 3.038 4.896 to 5.109 6.795 to 7.218 9.583 to 10.46 18.38 to 21.93 26.50 to 34.59 225.2 to ∞
  • 1 The diameter of the permissible circle of confusion is 1/60mm.
  • ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสนับสนุน

แชร์