Sample Images


ชมภาพถ่ายที่สวยงามจากช่างภาพมืออาชีพที่ถ่ายด้วยเลนส์ M.Zuiko Digital ED 300mm F4.0 IS PRO

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1
ทางยาวโฟกัส 300 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 600 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/2000 sec.
ค่ารูรับแสง f/4
ค่า ISO 400
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 4.4 MB

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1
ทางยาวโฟกัส 300 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 600 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/1000 sec.
ค่ารูรับแสง f/4
ค่า ISO 200
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 6.66 MB

ตัวอย่างที่ 3

ตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1
ทางยาวโฟกัส 300 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 600 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/200 sec.
ค่ารูรับแสง f/5.6
ค่า ISO 800
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 5.6 MB

ตัวอย่างที่ 4

ตัวอย่างที่ 4
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1, MC-14 1.4x Teleconverter
ทางยาวโฟกัส 420 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 840 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/30 sec.
ค่ารูรับแสง f/5.6
ค่า ISO 200
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 4.74 MB

ตัวอย่างที่ 5

ตัวอย่างที่ 5
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1
ทางยาวโฟกัส 300 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 600 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/1600 sec.
ค่ารูรับแสง f/5
ค่า ISO 200
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 7.12 MB

ตัวอย่างที่ 6

ตัวอย่างที่ 6
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1, MC-14 1.4x Teleconverter
ทางยาวโฟกัส 420 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 840 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/400 sec.
ค่ารูรับแสง f/5.6
ค่า ISO 400
ขนาดภาพ 3456 x 4608
ขนาดไฟล์ 6.66 MB

ตัวอย่างที่ 7

ตัวอย่างที่ 7
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1, MC-14 1.4x Teleconverter
ทางยาวโฟกัส 420 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 840 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/1600 sec.
ค่ารูรับแสง f/5.6
ค่า ISO 500
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 4.21 MB

ตัวอย่างที่ 8

ตัวอย่างที่ 8
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1, MC-14 1.4x Teleconverter
ทางยาวโฟกัส 420 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 840 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/320 sec.
ค่ารูรับแสง f/5.6
ค่า ISO 200
ขนาดภาพ 3456 x 4608
ขนาดไฟล์ 4.71 MB

ตัวอย่างที่ 9

ตัวอย่างที่ 9
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M1
ทางยาวโฟกัส 300 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 600 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 1/160 sec.
ค่ารูรับแสง f/4.5
ค่า ISO 1600
ขนาดภาพ 3456 x 4608
ขนาดไฟล์ 6.68 MB

ตัวอย่างที่ 10

ตัวอย่างที่ 10
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5 Mark II
ทางยาวโฟกัส 300 mm (ทางยาวโฟกัสเมื่อเทียบกับกล้อง 35 mm: 600 mm)
ความเร็วชัตเตอร์ 120 sec.
  • 120 sec. x 12 ภาพโดยเฉลี่ย
ค่ารูรับแสง f/4
ค่า ISO 3200
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 6.51 MB

การสนับสนุน

แชร์