ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5
ความเร็วชัตเตอร์ 1/20 วินาที
ค่ารูรับแสง F4.0
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 4.65MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5
ความเร็วชัตเตอร์ 1/25 วินาที
ค่ารูรับแสง F1.8
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 6.25MB

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-M5
ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที
ค่ารูรับแสง F1.8
ขนาดภาพ 4608 x 3456
ขนาดไฟล์ 6.90MB

การสนับสนุน

แชร์