ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/500 วินาที.
ค่ารูรับแสง F11.0
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 5.21MB

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P3
ความเร็วชัตเตอร์ 1/640 วินาที.
ค่ารูรับแสง F8.0
ขนาดภาพ 4032 x 3024
ขนาดไฟล์ 5.1MB

การสนับสนุน

แชร์