ข้อมูลจำเพาะ


ความยาวโฟกัส 9-18 มม. (เมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 18-36 มม.)
ค่ารูรับแสงกว้างสุด / แคบสุด F4.0 (9mm) - F5.6 (18mm) / F22
โครงสร้างเลนส์ 13 ชิ้น ใน 9 กลุ่ม (1 ชิ้นเลนส์ Aspherical ED, 1 ชิ้นเลนส์ Aspherical, 1 ชิ้นเลนส์ DSA (Dual Super Aspherical))
ระบบการโฟกัส แบบ floating
มุมหรือองศารับภาพ 100°- 62°
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 0.25 ม.
อัตราการขยายภาพสูงสุด 0.12x (อัตราการขยายสูงสุดเมื่อเทียบกับกล้องฟิล์ม 35 มม.: 0.24x)
ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ 111 x 148 มม.
จำนวนแผ่นของไดอะแฟรม 7 (ไดอะแฟรมรูรับแสงทรงกลม)
ขนาดฟิลเตอร์ Ø72มม.
ขนาด (เส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด x ความยาว) Ø79.5 x 73มม.
น้ำหนัก 275กรัม

ระยะชัดลึก

เมื่อโฟกัสไปที่วัตถุ จะมีทั้งวัตถุที่อยู่ด้านหลัง และด้านหน้าของจุดโฟกัสที่จะอยู่ในจุดโฟกัส พื้นที่นี้เรียกว่าระยะชัดลึก ปริมาณพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังจุดที่โฟกัสมักจะใหญ่กว่าพื้นที่ที่อยู่ด้านหน้าของจุดที่โฟกัสโดยไม่ขึ้นกับค่ารูรับแสง ระยะชัดลึกจะลึกขึ้นเมื่อความยาวโฟกัสสั้น (มุมมองกว้าง) ระยะโฟกัสจะยาว และค่ารูรับแสงขนาดเล็ก

ตารางแสดงระยะชัดลึก (ความยาวโฟกัสมุมกว้าง: 9 มม.)

  0.25 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
4 0.233 ถึง 0.271 0.272 ถึง0.340 0.340 ถึง0.499 0.401 ถึง0.697 0.502 ถึง1.286 0.617 ถึง3.569 0.842 ถึง∞ 0.957 ถึง∞ 1.075 ถึง∞ 1.317 ถึง∞
5.6 0.228 ถึง0.281 0.263 ถึง0.358 0.324 ถึง0.553 0.376 ถึง0.827 0.458 ถึง1.941 0.548 ถึง∞ 0.706 ถึง∞ 0.781 ถึง∞ 0.854 ถึง∞ 0.991 ถึง∞
8 0.221 ถึง0.297 0.252 ถึง0.393 0.303 ถึง0.673 0.345 ถึง1.197 0.407 ถึง12.815 0.471 ถึง∞ 0.573 ถึง∞ 0.618 ถึง∞ 0.658 ถึง∞ 0.730 ถึง∞
11 0.212 ถึง0.327 0.238 ถึง0.463 0.279 ถึง1.018 0.311 ถึง4.001 0.356 ถึง∞ 0.398 ถึง∞ 0.461 ถึง∞ 0.487 ถึง∞ 0.509 ถึง∞ 0.546 ถึง∞
16 0.201 ถึง0.388 0.222 ถึง0.650 0.254 ถึง6.535 0.276 ถึง∞ 0.307 ถึง∞ 0.333 ถึง∞ 0.370 ถึง∞ 0.384 ถึง∞ 0.396 ถึง∞ 0.415 ถึง∞
22 0.190 ถึง0.563 0.205 ถึง2.079 0.228 ถึง∞ 0.243 ถึง∞ 0.263 ถึง∞ 0.279 ถึง∞ 0.300 ถึง∞ 0.307 ถึง∞ 0.313 ถึง∞ 0.323 ถึง∞

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก (ความยาวโฟกัสช่วงกลาง: 12 มม.)

  0.25 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
4.5 0.239 ถึง0.263 0.281 ถึง0.323 0.360 ถึง0.455 0.432 ถึง0.602 0.560 ถึง0.962 0.719 ถึง1.746 1.073 ถึง39.958 1.282 ถึง∞ 1.519 ถึง∞ 2.101 ถึง∞
5.6 0.237 ถึง0.265 0.278 ถึง0.328 0.354 ถึง0.466 0.423 ถึง0.625 0.542 ถึง1.031 0.687 ถึง2.021 0.996 ถึง∞ 1.171 ถึง∞ 1.362 ถึง∞ 1.802 ถึง∞
8 0.233 ถึง0.272 0.271 ถึง0.341 0.339 ถึง0.502 0.399 ถึง0.703 0.499 ถึง1.306 0.613 ถึง3.717 0.835 ถึง∞ 0.949 ถึง∞ 1.066 ถึง∞ 1.304 ถึง∞
11 0.227 ถึง0.284 0.261 ถึง0.364 0.321 ถึง0.568 0.371 ถึง0.863 0.451 ถึง2.166 0.536 ถึง∞ 0.687 ถึง∞ 0.757 ถึง∞ 0.825 ถึง∞ 0.952 ถึง∞
16 0.219 ถึง0.303 0.249 ถึง0.404 0.299 ถึง0.709 0.339 ถึง1.323 0.399 ถึง∞ 0.459 ถึง∞ 0.556 ถึง∞ 0.597 ถึง∞ 0.635 ถึง∞ 0.701 ถึง∞
22 0.210 ถึง0.337 0.235 ถึง0.487 0.274 ถึง1.157 0.305 ถึง8.044 0.347 ถึง∞ 0.387 ถึง∞ 0.447 ถึง∞ 0.470 ถึง∞ 0.491 ถึง∞ 0.525 ถึง∞

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

ตารางแสดงระยะชัดลึก(ความยาวโฟกัสระยะไกล: 18 มม.)

  0.25 0.3 0.4 0.5 0.7 1.0 2.0 3.0 5.0
5.6 0.243 ถึง0.257 0.288 ถึง0.313 0.375 ถึง0.431 0.456 ถึง0.556 0.607 ถึง0.836 0.805 ถึง1.344 1.302 ถึง4.647 1.638 ถึง25.953 2.063 ถึง∞ 3.379 ถึง∞
8 0.241 ถึง0.260 0.284 ถึง0.319 0.366 ถึง0.444 0.442 ถึง0.583 0.577 ถึง0.908 0.750 ถึง1.566 1.149 ถึง10.340 1.395 ถึง∞ 1.684 ถึง∞ 2.442 ถึง∞
11 0.237 ถึง0.265 0.278 ถึง0.328 0.354 ถึง0.467 0.422 ถึง0.628 0.540 ถึง1.043 0.683 ถึง2.080 0.986 ถึง∞ 1.155 ถึง∞ 1.339 ถึง∞ 1.759 ถึง∞
16 0.233 ถึง0.272 0.271 ถึง0.342 0.339 ถึง0.504 0.398 ถึง0.710 0.497 ถึง1.339 0.609 ถึง4.069 0.825 ถึง∞ 0.935 ถึง∞ 1.046 ถึง∞ 1.273 ถึง∞
22 0.227 ถึง0.284 0.261 ถึง0.365 0.320 ถึง0.573 0.370 ถึง0.879 0.448 ถึง2.318 0.532 ถึง∞ 0.678 ถึง∞ 0.746 ถึง∞ 0.811 ถึง∞ 0.932 ถึง∞

คอลัมน์: ค่ารูรับแสง แถว: ระยะการโฟกัส (ม.)*1

  • 1: เส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมขนาดใหญ่สุดที่ภาพเกิดความขึ้น คือ 1/60 มม.
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสนับสนุน

แชร์