ภาพตัวอย่าง


ภาพตัวอย่างที่ 1

ภาพตัวอย่างที่ 1
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P1+MMF-1
ความเร็วชัตเตอร์ 1/640วินาที
ค่ารูรับแสง F8
ขนาดภาพ 4032 x 3024

ภาพตัวอย่างที่ 2

ภาพตัวอย่างที่ 2
อุปกรณ์ที่ใช้ E-P1+MMF-1
ความเร็วชัตเตอร์ 2วินาที
ค่ารูรับแสง F11
ขนาดภาพ 3024 x 4032

ภาพตัวอย่างที่ 3

ภาพตัวอย่างที่ 3
อุปกรณ์ที่ใช้ E-420
ความเร็วชัตเตอร์ 1/80วินาที
ค่ารูรับแสง F5.6
ขนาดภาพ 3648 x 2736

การสนับสนุน

แชร์