MAL-1 Macro Arm Light

MAL-1 Macro Arm Light

MAL-1 Macro Arm Light

แฟลชถ่ายภาพระยะใกล้นี้มีไฟ LED บนอาร์มที่สามารถปรับได้ เพื่อช่วยในการถ่ายภาพอัญมนี, นิ้วมือ และวัตถุอื่นๆ ที่ท่านต้องการใช้สำหรับการโฆษณา และการถ่ายภาพเป็นงานอดิเรก ซึ่งสามารถใช้งานได้กับกล้องที่มีช่องต่ออุปกรณ์เสริม(accessory port) มีการจ่ายพลังงานผ่านทางช่องต่ออุปกรณ์เสริม ดังนั้นไฟนี้จึงไม่ต้องมีการใส่แบตเตอรี่ อาร์มที่สามารถปรับได้มีความยาว 17 ซม. และสามารถปรับได้อย่างอิสระ ปรับตำแหน่งของอาร์มได้หลายองศา เพื่อกำจัดการเกิดเงาตกไปที่วัตถุขนาดเล็ก หรือแม้แต่เพิ่มเงาเพื่อสร้างมิติให้แก่วัตถุ

ร้านค้าออนไลน์

ข้อมูลจำเพาะ

กระแสไฟฟ้าจากภายนอก มาจากฐานเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมของกล้อง
ความยาว 205.5 มม. (อาร์มสามารถปรับได้: 170 มม.)
น้ำหนัก 41 กรัม
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การสนับสนุน

แชร์