ข้อมูลจำเพาะ


10 x 21 RC II WP

ชนิด ปริซึมชนิด Roof
กำลังขยาย 10x
เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสงของเลนส์ใกล้วัตถุ 21มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง 2.1มม.
ขอบเขตการมองเห็นจริง 5.1°
ขอบเขตการมองเห็นที่ 1,000 ม. 89ม.
ความสว่างของภาพ 4.4
Eye-relief 8.4มม.
ระยะการปรับไดออปเตอร์ มากกว่า ±-2 ม.-1
ระยะการปรับ Eye Interval 37มม. ถึง 72มม.
ระยะโฟกัสที่ใกล้สุด 3 ม. ถึง ∞
น้ำหนัก 215 กรัม
ความกว้าง (ที่ระยะ eye interval สูงสุด) 108มม.
ความยาว (เมื่อเลื่อนเก็บยางรองตา) 88มม.
ความหนา (ที่ระยะ eye interval สูงสุด) 38มม.
โครงสร้างเลนส์ เลนส์ใกล้ตา: 3 ชิ้น ใน 2 กลุ่ม, เลนส์ใกล้วัตถุ: 2 ชิ้น ใน 1 กลุ่ม
การเคลือบ การเคลือบแบบ Multi-coating สำหรับเลนส์ใกล้ตาและเลนส์ใกล้วัตถุ, การเคลือบ single layer coating สำหรับเลนส์อื่นๆ

8 x 21 RC II WP

ชนิด ปริซึมชนิด Roof
กำลังขยาย 8x
เส้นผ่าศูนย์กลางที่รับแสงของเลนส์ใกล้วัตถุ 21มม.
เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง 2.6มม.
ขอบเขตการมองเห็นจริง 6.3°
ขอบเขตการมองเห็นที่ 1,000 ม. 110 ม.
ความสว่างของภาพ 6.8
Eye-relief 10.4มม.
ระยะการปรับไดออปเตอร์ มากกว่า ±-2 ม.-1
ระยะการปรับ Eye Interval 37มม. ถึง 72มม.
Closest Focusing Distance 3m ถึง ∞
น้ำหนัก 215 กรัม
ความกว้าง (ที่ระยะ eye interval สูงสุด) 106มม.
ความยาว (เมื่อเลื่อนเก็บยางรองตา) 88มม.
ความหนา (ที่ระยะ eye interval สูงสุด) 38มม.
โครงสร้างเลนส์ เลนส์ใกล้ตา: 3 ชิ้น ใน 2 กลุ่ม, เลนส์ใกล้วัตถุ: 2 ชิ้น ใน 1 กลุ่ม
การเคลือบ การเคลือบแบบ Multi-coating สำหรับเลนส์ใกล้ตาและเลนส์วัตถุ, การเคลือบแบบ single layer coating สำหรับเลนส์อื่นๆ
  • ข้อมูลจำเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

การสนับสนุน

แชร์