ข้อมูลจำเพาะ


รูปแบบการบันทึก

รูปแบบการบันทึก รูปแบบ MP3

ความถี่การสุ่มตัวอย่าง

รูปแบบ Linear PCM สุ่มตัวอย่าง 22.05 kHz 16 บิตโมโน
รูปแบบ MP3 128 kbps: 44.1 kHz
64 kbps โมโน: 44.1 kHz
8 kbps โมโน: 11.025 kHz

เอาต์พุตหูฟังสูงสุด

เอาต์พุตหูฟังสูงสุด น้อยกว่า 150 mV (ตามมาตรฐาน EN 50332-2)

สื่อบันทึก

หน่วยความจำแฟลช NAND ภายใน 8GB (WS-883)
4GB (WS-882)
การ์ด microSD 2GB ถึง 32GB
 • ความจุหน่วยความจำสื่อบันทึกบางส่วนถูกใช้เป็นพื้นที่จัดการ ดังนั้นความจุที่ใช้งานได้จริงจะน้อยกว่าความจุที่แสดงเล็กน้อยเสมอ

ลำโพง

ประเภท ลำโพงไดนามิกทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม. ในตัว
เอาต์พุตทำงานสูงสุด 250 mW (ลำโพง 8 Ω)

ช่องต่อ

ช่องต่อไมโครโฟน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.; ค่าความต้านทาน: 2 kΩ
ช่องต่อหูฟัง เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.5 มม.; ค่าความต้านทาน: 8 Ω หรือสูงกว่า

แหล่งพลังงาน

แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน 3 V
แบตเตอรี่ แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบชาร์จไฟได้ 2 ก้อน (WS-883)
แบตเตอรี่เซลล์แห้งขนาด AAA 2 ก้อน (WS-882)
 • ใช้ BR404 สำหรับการชาร์จในตัวเครื่อง WS-883

ขนาดภายนอก / น้ำหนัก / อุณหภูมิใช้งาน

ขนาดภายนอก 111.5 มม. × 39 มม. × 18 มม.
 • ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมามากที่สุด
น้ำหนัก 77 กรัม
 • รวมแบตเตอรี่
อุณหภูมิใช้งาน 0 ถึง 42°C (32 ถึง 107.6°F)

การตอบสนองความถี่

เมื่อบันทึกจากช่องต่อไมโครโฟน

รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) 40 Hz - 11 kHz
รูปแบบ MP3 128 kbps: 40 Hz - 17 kHz
64 kbps โมโน: 40 Hz - 15 kHz
8 kbps โมโน: 40 Hz - 3.5 kHz

เมื่อบันทึกด้วยไมโครโฟนในตัว

เมื่อบันทึกด้วยไมโครโฟนในตัว 70Hz - 17 kHz
 • ขีดจำกัดสูงสุดของการตอบสนองความถี่ตั้งค่าโดยโหมดบันทึกระหว่างการบันทึกรูปแบบ MP3

ระหว่างการเล่น

ระหว่างการเล่น 30Hz - 20 kHz
 • ขีดจำกัดสูงสุดของการตอบสนองความถี่ตั้งค่าโดยโหมดบันทึกระหว่างการบันทึกรูปแบบ MP3

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (เมื่อบันทึกด้วยไมโครโฟนในตัว)

รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 53 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 32 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (128 kbps) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 41 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 30 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (64 kbps โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 48 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 31 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (8 kbps โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 110 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 68 ชั่วโมง
 • ตัวเลขอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แสดงวัดโดยใช้วิธีการทดสอบของ Olympus (เมื่อตั้งค่า [LED] เป็น [Off]) ตัวเลขอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แท้จริงจะแตกต่างกันอย่างมากตามแบตเตอรี่ที่ใช้และเงื่อนไขการใช้งาน (การเปลี่ยนความเร็วในการเล่นหรือการใช้ฟังก์ชัน [Noise Cancel] และ [Voice Balancer] อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่)
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อใช้แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบชาร์จไฟได้ซึ่งใช้ซ้ำหลายครั้ง
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อใช้การ์ด microSD

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ระหว่างเปิดฟังลำโพง)

รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 11 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (128 kbps) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 11 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (64 kbps โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 15 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 11 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (8 kbps โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 24 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 16 ชั่วโมง
 • ตัวเลขอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แสดงวัดโดยใช้วิธีการทดสอบของ Olympus (เมื่อตั้งค่า [LED] เป็น [Off]) ตัวเลขอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แท้จริงจะแตกต่างกันอย่างมากตามแบตเตอรี่ที่ใช้และเงื่อนไขการใช้งาน (การเปลี่ยนความเร็วในการเล่นหรือการใช้ฟังก์ชัน [Noise Cancel] และ [Voice Balancer] อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่)
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อใช้แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบชาร์จไฟได้ซึ่งใช้ซ้ำหลายครั้ง
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อใช้การ์ด microSD

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (ระหว่างใช้หูฟัง)

รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 73 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 53 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (128 kbps) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 70 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 49 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (64 kbps โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 73 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 53 ชั่วโมง
รูปแบบ MP3 (8 kbps โมโน) เมื่อใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์: ประมาณ 92 ชั่วโมง
เมื่อใช้แบตเตอรี่ NiMh: ประมาณ 64 ชั่วโมง
 • ตัวเลขอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แสดงวัดโดยใช้วิธีการทดสอบของ Olympus (เมื่อตั้งค่า [LED] เป็น [Off]) ตัวเลขอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่แท้จริงจะแตกต่างกันอย่างมากตามแบตเตอรี่ที่ใช้และเงื่อนไขการใช้งาน (การเปลี่ยนความเร็วในการเล่นหรือการใช้ฟังก์ชัน [Noise Cancel] และ [Voice Balancer] อาจส่งผลต่ออายุการใช้งานแบตเตอรี่)
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อใช้แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์แบบชาร์จไฟได้ซึ่งใช้ซ้ำหลายครั้ง
 • อายุการใช้งานแบตเตอรี่จะสั้นลงเมื่อใช้การ์ด microSD

ระยะเวลาบันทึก

รูปแบบ Linear PCM

หน่วยความจำภายใน ประมาณ 47 ชั่วโมง 15 นาที (WS-883)
ประมาณ 23 ชั่วโมง 40 นาที (WS-882)
การ์ด microSD (32GB) ประมาณ 191 ชั่วโมง
การ์ด microSD (16GB) ประมาณ 95 ชั่วโมง
การ์ด microSD (8GB) ประมาณ 47 ชั่วโมง

รูปแบบ MP3

หน่วยความจำภายใน 128 kbps: ประมาณ 130 ชั่วโมง (WS-883)
   ประมาณ 65 ชั่วโมง (WS-882)
64 kbps โมโน: ประมาณ 260 ชั่วโมง (WS-883)
   ประมาณ 130 ชั่วโมง (WS-882)
8 kbps โมโน: ประมาณ 2,080 ชั่วโมง (WS-883)
   ประมาณ 1,040 ชั่วโมง (WS-882)
การ์ด microSD (32GB) 128 kbps: ประมาณ 530 ชั่วโมง
64 kbps โมโน: ประมาณ 1,060 ชั่วโมง
8 kbps โมโน: ประมาณ 8,480 ชั่วโมง
การ์ด microSD (16GB) 128 kbps: ประมาณ 264 ชั่วโมง
64 kbps โมโน: ประมาณ 525 ชั่วโมง
8 kbps โมโน: ประมาณ 4220 ชั่วโมง
การ์ด microSD (8GB) 128 kbps: ประมาณ 132 ชั่วโมง
64 kbps โมโน: ประมาณ 264 ชั่วโมง
8 kbps โมโน: ประมาณ 2,110 ชั่วโมง
 • ระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยู่จริงอาจน้อยกว่าตัวเลขที่แสดงในที่นี้เมื่อทำการบันทึกเป็นระยะเวลาสั้นๆ หลายครั้ง (ระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยู่/ที่ผ่านไปบนจอแสดงผลของอุปกรณ์ควรถือเป็นค่าประมาณเท่านั้น)
 • ระยะเวลาบันทึกที่เหลืออยู่จะแตกต่างกันเนื่องจากความแตกต่างของความจุหน่วยความจำที่มีอยู่ในการ์ด microSD ต่างๆ

ระยะเวลาบันทึกสูงสุดต่อไฟล์

รูปแบบ Linear PCM

รูปแบบ Linear PCM (22.05 kHz โมโน) ประมาณ 12 ชั่วโมง

รูปแบบ MP3

128 kbps ประมาณ 74 ชั่วโมง 30 นาที
64 kbps โมโน ประมาณ 149 ชั่วโมง
8 kbps โมโน ประมาณ 1,193 ชั่วโมง
 • ขนาดไฟล์สูงสุดจำกัดที่ประมาณ 4 GB ในรูปแบบ MP3
 • ไม่ว่าจะเหลือหน่วยความจำเท่าใดก็ตาม ระยะเวลาบันทึกสูงสุดต่อไฟล์จะจำกัดอยู่ที่ค่าต่อไปนี้
 • โปรดทราบว่าข้อมูลจำเพาะและภาพที่ปรากฏของเครื่องบันทึกเสียงสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพหรือการอัปเกรดอื่นๆ

การสนับสนุน

แชร์