การออกแบบ


WS-883 ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ

 • 1. ขั้วต่อ USB/ฝาปิดขั้วต่อ USB (เลื่อนเก็บได้)
 • 2. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (ซ้าย)
 • 3. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (ขวา)
 • 4. จอแสดงผล
 • 5. ช่องต่อไมโครโฟน
 • 6. ช่องต่อหูฟัง
 • 7. ไฟแสดง LED
 • 8. ปุ่ม STOP
 • 9. ปุ่ม REC (บันทึก)
 • 10. ปุ่ม OK
 • 11. ปุ่มย้อนกลับ
 • 12. ปุ่ม +
 • 13. ปุ่มไปข้างหน้า
 • 14. ปุ่ม
 • 15. ปุ่ม ERASE
 • 16. ปุ่ม MENU
 • 17. ปุ่ม FOLDER/INDEX
 • 18. ปุ่ม CALENDAR/SCENE
 • 19. ลำโพงในตัว
 • 20. สวิตช์เปิด/ปิด
 • 21. คันเลื่อนขั้วต่อ USB
 • 22. ขาตั้ง
 • 23. ฝาปิดการ์ด
 • 24. ฝาปิดแบตเตอรี่
 • 25. รูสายคล้อง

WS-882 ชื่อชิ้นส่วนต่างๆ

 • 1. ขั้วต่อ USB/ฝาปิดขั้วต่อ USB (เลื่อนเก็บได้)
 • 2. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (ซ้าย)
 • 3. ไมโครโฟนสเตอริโอในตัว (ขวา)
 • 4. จอแสดงผล
 • 5. ช่องต่อไมโครโฟน
 • 6. ช่องต่อหูฟัง
 • 7. ไฟแสดง LED
 • 8. ปุ่ม STOP
 • 9. ปุ่ม REC (บันทึก)
 • 10. ปุ่ม OK
 • 11. ปุ่มย้อนกลับ
 • 12. ปุ่ม +
 • 13. ปุ่มไปข้างหน้า
 • 14. ปุ่ม
 • 15. ปุ่ม ERASE
 • 16. ปุ่ม MENU
 • 17. ปุ่ม FOLDER/INDEX
 • 18. ปุ่ม CALENDAR/SCENE
 • 19. ลำโพงในตัว
 • 20. สวิตช์เปิด/ปิด
 • 21. คันเลื่อนขั้วต่อ USB
 • 22. ขาตั้ง
 • 23. ฝาปิดการ์ด
 • 24. ฝาปิดแบตเตอรี่
 • 25. รูสายคล้อง

การสนับสนุน

แชร์