ฟังก์ชั่นในการเล่นไฟล์เสียงที่หลากหลาย

คุณสมบัติมากมายในการเล่นไฟล์เสียงที่รองรับความต้องการของคุณ เช่น Voice Filter เพื่อปรับเสียงพูดให้ดังขึ้นและเคลียร์ จากเสียงที่บันทึกไว้


ฟังก์ชั่นการกรองเสียงพูดเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น (Voice Filter)

ดัวยการตัดเสียงที่มีความถี่ ต่ำและสูงกว่าปกติ ทำให้เสียงพูดที่บันทึกมามีความเคลียร์และชัดเจนมากยิ่งขึ้น


เปลี่ยนความเร็วในการเล่นโดยไม่ต้องเปลี่ยนระดับเสียง "การเล่นแบบ Fast/ Slow"

ในการเล่นเร็วหรือช้า ความเร็วในการเล่นถูกเปลี่ยนด้วยการประมวลผลแบบดิจิทัล ระดับเสียงในส่วนที่เหลือจึงไม่เปลี่ยนแปลงหรือไม่ได้รับผลกระทบ ความเร็วในการเล่นสามารถปรับได้ระหว่าง×0.5 (ช้า) และ×2 (เร็ว) ความสามารถในการในการเล่นเร็วหรือช้า นั้นช่วยได้อย่างมาก เมื่อคุณต้องการตรวจเช็คบันทึกการประชุมแบบเร่งด่วน หรือเมื่อต้องการฟังซ้ำไปมา อย่างเช่นการทบทวนบทเรียนที่ได้บันทึกไว้ การเล่นเร็วหรือช้าที่คุณตั้งค่าไว้ จะยังคงอยู่เมื่อปิดเครื่อง ซึงเมื่อเปิดในครั้งต่อไปเครื่องบันทึกก็จะเล่นแบบเร็วหรือช้าตามที่ตั้งไว้ก่อนหน้า

  • รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ภาพของหน้าจอเป็นภาพที่มีการจัดทำขึ้น

การสนับสนุน

แชร์