หลากหลายฟังก์ชั่นการเล่นเสียงสุดประทับใจ

ฟังก์ชั่น Voice Playback ช่วยอำนวยความสะดวกในการถอดเทปจากการประชุม และการบันทึกเสียงอื่นๆ นอกเหนือจากฟังก์ชั่นนี้ ยังมีฟังก์ชั่น Voice Balancer ที่ทำให้การรับฟังเสียงง่ายยิ่งขึ้นผ่านการปรับอีควอไลเซอร์ของระดับเสียง โดยมีโหมดการเล่นเสียงในแบบต่างๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ของการบันทึกเสียง.


การเล่นเสียงพูด

ฟังก์ชั่นการเล่นเสียงพูด (voice playback) จะข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงบันทึกไว้ และจะเล่นเฉพาะส่วนที่มีการบันทึกเสียงเท่านั้น คุณสมบัตินี้จะทำให้คุณสามารถถอดเทปบันทึกการประชุมและสถานการณ์ที่คล้ายๆ กันได้อย่างมีประสิทธิภาพ.


การปรับแต่งสมดุลเสียง

เสียงพูดจะถูกบันทึกด้วยระดับเสียงที่แตกต่างกันไปตามระยะห่างระหว่างเสียงพูดกับตำแหน่งของไมโครโฟนและลำโพง ฟังก์ชั่นการปรับสมดุลเสียง (Voice balancer) สามารถปรับเสียงให้อยู่ในะดับที่สามารถฟังได้ชัดเจน นอกจากนี้ยังมาพร้อมฟิลเตอร์คัดแยกเสียงที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ฟังก์ชั่นการคัดแยกเสียง (voice filtering) ได้รับการอัพเกรดขึ้นใหม่เพื่อการเน้นเสียงที่บันทึกมากยิ่งขึ้น โดนการตัดช่วงเสียงที่ต่ำและสูงมากออกไป เมื่อเล่นเสียง.

  • การใช้งานที่สามารถทำได้สำหรับการปรับสมดุลเสียงพูด

การเลือกฉากของการเล่นที่เหมาะสม

ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน (การถอดเทป หรือการเรียนภาษาต่างประเทศ).

1. การถอดเทป

โหมดนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบันทึกการประชุม และบทสัมภาษณ์ (การตั้งค่าปุ่มการใช้งานจะถูกเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าสำหรับการถอดเทปพร้อมๆ กัน).

2. การเรียนภาษาต่างประเทศ

การตั้งค่าปุ่มการใช้งานจะถูกเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศพร้อมๆ กัน.


การเปลี่ยนเสียง

ให้คุณสามารถควบคุม pitch เสียงได้อย่างเต็มที่ด้วยฟังก์ชั่น voice changer คุณจะได้รับความเพลิดเพลินจากการเปลี่ยนระดับของเสียงพูด หรือแปลงเสียงที่พูดตามได้ยาก ให้เป็นเสียงในแบบที่คุณฟังได้ง่ายขึ้น.


การพูดตามเป็นเงาเสียง (Shadowing)

โหมดนี้ทำให้สามารถเล่นเสียงซ้ำ และเล่นเสียงด้วยความเงียบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถฝึกฝนการฟัง และการพูด โดยการพูดตามทีละประโยค คุณสามารถกำหนดส่วนที่จะเล่นซ้ำได้อย่างง่ายดาย โดยเพียงแสดงตำแหน่งที่เริ่มและหยุด.


การตัดเสียงรบกวน

ฟังก์ชั่นการตัดเสียงรบกวนสามารถกำจัดเสียงรบกวนระหว่างการเล่นเสียง ฟังก์ชั่นนี้ทำให้เสียงที่ถูกบันทึกในบริเวณที่มีเสียงรบกวนอยู่โดยรอบ (เช่น เสียงจากเครื่องปรับอากาศ, เครื่องโปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ) ฟังได้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาเปิดเล่น.

  • บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้ฟังก์ชั่นการตัดเสียงรบกว.
  • เสียงที่บันทึกแบบมีเสียงรบกวน
  • เสียงที่บันทึกได้ชัดเจน

การเล่นแบบเร็ว/แบบช้าที่สะดวกสบาย

การเล่นแบบช้าได้เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ คุณสามารถลองฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษาที่มักพูดเร็ว โดยการใช้ฟังก์ชั่นการเล่นเสียงแบบช้า เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็วเป็นการประมวลผลในระบบดิจิตอล ทำให้ pitch เสียงไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเสียงที่ได้ยินจึงไม่มีลักษณะผิดเพี้ยน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกเล่นเสียงแบบเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับกรณีอย่างเช่น การทำบันทึกการประชุมที่ใช้เวลาในการประชุมนาน.


เครื่องเล่นเพลงที่มีลูกเล่นครบครัน

ข้อมูลเพลงสามารถถ่ายโอนจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์แบบพิเศษ เครื่องบันทึกเสียงรุ่นนี้สามารถใช้เป็นเครื่องเล่นเพลงที่มีคุณสมบัติครบครัน เนื่องจากสามารถแสดงได้ทั้งชื่อศิลปินและชื่อแทร็ค คุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์ในการใช้งานเนื่องจากคุณสามารถใช้การทำงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การค้นหาไฟล์อื่นในระหว่างการเล่น.

  • ภาพที่นำมาแสดงใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ภาพแสดงหน้าจอ LCD เป็นภาพที่มาจากการตัดแต่ง.

การสนับสนุน

แชร์