สุดประทับใจกับหลากหลายฟังก์ชั่นการเล่นเสียง

เครื่องบันทึกเสียงนี้มีคุณสมบัติการตัดเสียงรบกวนสำหรับทำให้เสียงนั้นฟังได้ง่ายยิ่งขึ้น และมีการเล่นเสียงแบบเร็ว/แบบช้าซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการสร้างบันทึกการประชุม และการเรียนภาษาต่างประเทศ


การเลือกฉากของการเล่นที่เหมาะสม

ผู้ใช้สามารถเลือกโหมดได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน (การถอดเทป หรือการเรียนภาษาต่างประเทศ)

1. การถอดเทป

โหมดนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบันทึกการประชุม และบทสัมภาษณ์ (การตั้งค่าปุ่มการใช้งานจะถูกเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าสำหรับการถอดเทปพร้อมๆ กัน)

2. การเรียนภาษาต่างประเทศ

การตั้งค่าปุ่มการใช้งานจะถูกเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าสำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศพร้อมๆ กัน


การพูดตามเป็นเงาเสียง (Shadowing)

โหมดนี้ทำให้สามารถเล่นเสียงซ้ำ และเล่นเสียงด้วยความเงียบ เพื่อช่วยให้คุณสามารถฝึกฝนการฟัง และการพูด โดยการพูดตามทีละประโยค คุณสามารถกำหนดส่วนที่จะเล่นซ้ำได้อย่างง่ายดาย โดยเพียงแสดงตำแหน่งที่เริ่มและหยุด


การตัดเสียงรบกวน

ฟังก์ชั่นการตัดเสียงรบกวนสามารถกำจัดเสียงรบกวนระหว่างการเล่นเสียง ฟังก์ชั่นนี้ทำให้เสียงที่ถูกบันทึกในบริเวณที่มีเสียงรบกวนอยู่โดยรอบ (เช่น เสียงจากเครื่องปรับอากาศ, เครื่องโปรเจคเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นๆ) ฟังได้ง่ายยิ่งขึ้นเวลาเปิดเล่น

  • บางฟังก์ชั่นอาจไม่สามารถใช้งานได้เมื่อใช้ฟังก์ชั่นการตัดเสียงรบกวน
  • เสียงที่บันทึกแบบมีเสียงรบกวน
  • เสียงที่บันทึกได้ชัดเจน

การเล่นแบบเร็ว/แบบช้าที่สะดวกสบาย

การเล่นแบบช้าได้เป็นประโยชน์สำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศ คุณสามารถลองฟังการออกเสียงโดยเจ้าของภาษาที่มักพูดเร็ว โดยการใช้ฟังก์ชั่นการเล่นเสียงแบบช้า เนื่องจากการเปลี่ยนความเร็วเป็นการประมวลผลในระบบดิจิตอล ทำให้ pitch เสียงไม่ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยเสียงที่ได้ยินจึงไม่มีลักษณะผิดเพี้ยน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คุณสามารถเลือกเล่นเสียงแบบเร็ว ซึ่งเหมาะสำหรับกรณีอย่างเช่น การทำบันทึกการประชุมที่ใช้เวลาในการประชุมนาน


เครื่องเล่นเพลงที่มีลูกเล่นครบครัน

ข้อมูลเพลงสามารถถ่ายโอนจากเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์แบบพิเศษ เครื่องบันทึกเสียงรุ่นนี้สามารถใช้เป็นเครื่องเล่นเพลงที่มีคุณสมบัติครบครัน เนื่องจากสามารถแสดงได้ทั้งชื่อศิลปินและชื่อแทร็ค คุณสมบัตินี้เป็นประโยชน์ในการใช้งานเนื่องจากคุณสามารถใช้การทำงานอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น การค้นหาไฟล์อื่นในระหว่างการเล่น

  • ภาพที่นำมาแสดงใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ภาพแสดงหน้าจอเป็นภาพที่มาจากการตัดแต่ง

 

การสนับสนุน

แชร์