การบันทึกเสียงคุณภาพสูง

เพื่อให้ได้คุณภาพเสียงในการบันทึกที่ดียิ่งขึ้น, ความไวต่อการรับเสียงที่สูงขึ้น จึงได้มีการติดตั้งไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทางได้ สัญญาณรบกวนต่ำบนเครื่องบันทึกเสียงนี้


ไมโครโฟนระบบสเตอริโอแบบกำหนดทิศทาง ถูกจัดวางแบบทำมุมหันออกที่ระดับ 90 องศา

มีการติดตั้งไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทางได้ สัญญาณรบกวนต่ำ ถูกจัดวางแบบหันออกทำมุม 90 องศา การจัดวางลำโพงในรูปแบบนี้ช่วยให้สามารถทำการบันทึกด้วยระบบเสียงสเตอริโอได้อย่างสมจริง สามารถถ่ายทอดสัมผัสแห่งทิศทางและระยะทางในการบันทึกเสียงจากการประชุมและการเจรจาทางธุรกิจ ด้วยความรู้สึกสมจริง เพื่อรับประกันเสียงคุณภาพสูงที่ง่ายต่อการรับฟัง

การเปรียบเทียบเสียงระบบสเตอริโอ

  • เครื่องบันทึกเสียง รุ่น WS series การใช้ไมโครโฟนแบบกำหนดทิศทางได้ 2 ตำแหน่ง ทำให้สามารถบันทึกเสียงในระบบสเตอริโอได้อย่างสมจริง ซึ่งทำให้สามารถถ่ายทอดความต่างของเสียงจากทางด้านซ้ายและขวาได้อย่างชัดเจน
  • การใช้ไมโครโฟนแบบบันทึกเสียงได้รอบทิศทางทำให้ได้ผลลัพธ์การบันทึกเสียงที่ฟังเหมือนเสียงโมโน เนื่องจากเสียงที่บันทึกได้จากทางด้านซ้ายและขวานั้นมีความเหมือนกันจนแยกไม่ออก แม้ว่าจะเป็นการบันทึกแบบใช้ไมโครโฟน 2 ตัว

ระบบการบันทึกเสียงคุณภาพสูง

เครื่องบันทึกเสียงนี้มีระบบกลไกลที่ทำให้สามารถบันทึกเสียงได้อย่างแม่นยำ และการเล่นเสียงที่ชัดเจน ตั้งแต่เสียงที่มีความถี่ต่ำ ไปจนถึงความถี่สูงๆ


วงจรกรองเสียงความถี่ต่ำ (Low-cut filter) ช่วยกำจัดเสียงรบกวน

วงจรกรองเสียงความถี่ต่ำนี้สามารถตัดเสียงที่ต่ำกว่า 300Hz (เช่น เสียงเครื่องปรับอากาศ และเสียงพัดลมของเครื่องโปรเจคเตอร์) ในรูปแบบการทำงานระบบอนาล็อก เสียงที่คุณบันทึกจึงให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติ ปราศจากความเพี้ยนเสียง

  • ภาพที่นำมาแสดงใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ภาพแสดงหน้าจอเป็นภาพที่มาจากการตัดแต่ง

การสนับสนุน

แชร์