ไม่พลาดโอกาศในการบันทึกที่สำคัญ ด้วยระบบบันทึกแบบ One-Touch Recording

การออกแบบใหม่ที่ทันสมัยของ VP-10 ช่วยให้คุณสามารถบันทึกการสนทนาต่างๆได้อย่างเป็นธรรมชาติ แม้จะบันทึกโดยใส่เครื่องบันทึกเสียงไว้ในกระเป๋าของคุณก็ตาม นวัตกรรมเครื่องบันทึกเสียงที่มีเทคโนโลยี่สุดทันสมัยนี้ เหมาะสำหรับการใช้งานในด้านธุรกิจ เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงได้อย่างมีคุณภาพสูง


บันทึกเสียงระบบสเตอริโอคุณภาพสูงในทุกสภาพแวดล้อม

เพื่อให้การตรวจจับเสียงและคำพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไมโครโฟนรอบทิศทางของเครื่องบันทึก ซึ่งสามารถตรวจจับเสียงได้รอบทิศทาง แม้จะบันทึกโดยการใส่เครื่องบันทึกไว้ในกระเป๋าก็ตาม เครืองบันทึกมีไมโครโฟนที่มีคุณภาพสูง สัญญาณรบกวนต่ำ ภายในตัวเครื่องที่มีขนาดกระทัดรัด และบางเฉียบ


Anti-Rustle filter ลดเสียงรบกวนที่เกิดจากการเสียดสี ในขณะที่บันทึกโดยใส่เครื่องบันทึกเสียงไว้ในกระเป๋า

เทคโนโลยี Anti-Rustle Filter ของโอลิมปัส สามารถจำแนกหรือแยกความแตกต่างของเสียงคนพูด และเสียงกรอบแกรบที่เกิดจากการเสียดสีด้วยลักษณะของเสียงนั้นๆ และมีประสิทธิภาพสูงในการตัดเฉพาะเสียงรบกวน ด้วยเทคโนโลยีนี้ ทำให้สามารถลดเสียงกรอบแกรบที่เกิดขึ้น เมื่อใช้งานหรืออัดเสียงโดยใสเครื่องบันทึกเสียงไว้ในกระเป๋า เพื่อให้สามารถบันทึกเสียงได้อย่างชัดเจน เเละมีเสียงรบกวนต่ำ

  • ปิด Anti-Rustle Filter
  • เปิด Anti-Rustle Filter

Low-cut filter ช่วยลดเสียงรบกวนจากภายนอก

ในขณะที่บันทึกเสียง สามารถใช้ Low-cut filter ตัดเสียงรบกวนทีมีความถี่ 300 Hz หรือตำกว่าลงมา โดยทัวไปเสียงระดับนี้จะเป็นเสียงที่เกิดจากการทำงานของ พัดลม เครื่องปรับอากาศ หรือโปรเจ็กเตอร์ นอกจากนี้ Low-cut filter ยังให้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อบันทึกเสียงกลางแจ้ง เพื่อลดเสียงรบกวนที่เกิดจากเสียงลม และเสียงที่มีความถี่ตำต่างๆ ให้คุณบันทึกเสียงได้อย่างป็นธรรมชาติ ปราศจากความผิดเพี้ยนเมื่อนำมาเปิดเล่น Low-cut filter สามารถเปิดปิดได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการบันทึกเสียงของคุณ


รองรับรูปแบบต่างๆในการบันทึกที่หลากหลาย

สามารถเลือกรูปแบบในการบันทึกได้ทั้งหมดสามรูปแบบ ได้แก่ Linear PCM (22.05kHz) คุณภาพสูงไม่มีการบีบอัด, MP3 ซึ่งเป็นฟอร์แมทอเนกประสงค์ ที่สามารถใช้ได้ทัง Mac และ Windows, หรือ WMA ทีมีคุณภาพเสียงที่ดีแม้ที่บิทเรตต่ำกว่า

  • รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ภาพของหน้าจอเป็นภาพที่มีการจัดทำขึ้น

การสนับสนุน

แชร์