อุปกรณ์เสริม


ไมโครโฟน

  • 1: สามารถทำการบันทึกเสียงสเตอริโอได้ หากท่านตั้งค่าโหมดการบันทึกเป็น MP3 128kbps หรือ 192kbps และเชื่อมต่อชุดไมโครโฟน ME51SW เข้ากับช่องต่อไมโครโฟน

อุปกรณ์ภายในชุด

  • แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน

อื่นๆ: คู่มือการใช้งาน


การสนับสนุน

แชร์