ฟังก์ชั่น Playback ต่างๆ

DM-720 มีฟังก์ชั่นที่หลากหลายสำหรับเล่นไฟล์เสียง เพื่อรองรับการใช้งานในระดับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น Voice Playback เพื่อข้ามช่วงเวลาที่ไม่มีเสียงพูด, Voice Balancer เพื่อให้มั่นใจว่าได้ยินเสียงผู้พูดทุกคน และ Noise cancellation technology เพื่อตัดเสียงรอบข้างที่ไม่ต้องการ


สร้างรายงานการประชุมที่สะดวกมากขึ้นด้วยฟังก์ชั่น Voice Playback

ฟังก์ชั่น Voice Playback ช่วยให้คุณสามารถข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงพูดในระหว่างที่เปิดฟัง และเล่นเฉพาะส่วนที่มีเสียง ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณสามารถถอดเทปบันทึกการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่นถ้าไฟล์เสียงที่บันทึกไว้มีความยาวทั้งหมด 1 ชั่วโมง แต่มีช่วงที่มีเสียงพูดประมาณ 70% คุณจะสามารถฟังทั้งหมดได้ในเวลาเพียง 40 นาที เมื่อคุณทำการบันทึกเสร็จแล้ว ให้ใช้ฟังก์ชั่น Voice Playback เพื่อประหยัดเวลาและถอดเทปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น


Noise cancellation สำหรับการเล่นไฟล์เสียงที่มีคุณภาพชัดเจน

ฟังก์ชั่นตัดเสียงรบกวน (Noise Cancellation) ช่วยลดเสียงรบกวนรอบข้าง อย่างเช่น เสียงของเครื่องปรับอากาศ เสียงพัดลมของโปรเจ็คเตอร์ ทำให้เล่นไฟล์เสียงได้อย่างมีคุณภาพและชัดเจน ฟังก์ชั่นตัดเสียงรบกวนจึงมีประโยชน์และช่วยได้อย่างมาก เมื่อคุณกำลังเปิดฟังบันทึกการประชุมที่ผ่านมา

  • การบันทึกเสียงที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนรอบข้าง
  • การบันทึกเสียงด้วยการใช้ Noise cancellation

Voice Balancer ให้เสียงที่มีคุณภาพและให้การฟังที่ชัดเจนและง่ายขึ้น

เมื่อระดับความดังของเสียงมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยูกับระยะทาง และลักษณะทางกายภาพของผู้พูด ฟังก์ชั่น Voice Balancer จะปรับเสียงที่เบาให้ดังขึ้นโดยอัตโนมัติ และเสียงที่ดังอยู่แล้วก็ยังคงอยู่ในระดับที่กำหนด เพื่อให้การเล่นไฟล์เสียงโดยสามารถได้ยินเสียงครบทุกคน ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นที่มีประโยชน์มากเมื่อต้องบันทึกเสียงในสถานที่ที่มีผู้พูดจากหลายตำแน่งอย่างในห้องประชุมขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่น Voice filter ซึ่งทำงานไปพร้อมกัน และปรับลดเสียงรบกวนที่แทรกเข้ามาด้วยเมื่อทำการขยายสัญญานเสียงที่มีระดับเบาให้ดังขึ้น เครืองบันทึกได้รับการปรับปรุงการ Playback ให้ดีขึ้นด้วยการจำกัดระดับความถีในขณะที่เล่นไฟล์เสียงไม่ให้สูงหรือต่ำจนเกินไป ซึ้งทั้งหมดนี้ทำให้การเล่นไฟล์เสียง หรือ Playback ได้อย่างยอดเยี่ยมชั้ดเจน และเหนื่อกว่าฟังก์ชั่นที่มีในยี่ห้ออื่นๆ

  • เล่นแบบปกติ
  • การใช้งานที่ดีขึ้นด้วย Voice Balancer

การฝึกเรียนภาษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย Speech Shadowing

โหมด Speech shadowing เป็นอีกหนึงทางเลือกที่ช่วยในการเรียนภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเล่นซ้ำในจังหวะที่เหมาะสมหลังจากที่ได้ยินหรือฟัง เป็นโหมดที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาโดยมีการเล่นเสียงแล้วเงียบ หลังจากนั้นก็เล่นซ้ำอีก เพื่อให้คุณสามารถที่จะฝึกพูด เพื่ยงเเค่ตั้งค่าหรือข่วงเวลาที่ต้องการให้เล่นซ้ำ โดยเลือกเวลาเริ่มและหยุด


สร้างบันทึกหรือรายงานการประชุมที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ด้วยโหมด "Transcription"

โหมด "Transcription" ช่วยให้คุณจัดทำรายงานจากบันทึกการประชุมได้สะดวกมากขึ้น ในขณะที่ทำการถอดเทป ซึ่งจำเป็นต้องมีการฟังข้อความซ้ำๆอยู่บ่อยครั้ง เพื่อให้ได้เนื้อหาที่ถูกต้อง ซึ่งเมื่อคุณกลับมาเล่นอีกครัง (Resuming playback) เครื่องบันทึกจะเล่นย้อนกลับให้ 3 วินาทีจากที่หยุดไว้ก่อนหน้า โดยอัตโนมัติ ซึ้งนั่นทำให้คุณสามารถเช็คข้อความที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่น Fast forward ซึ่งความเร็วอยู่ที่ 3.5x สำหรับข้ามส่วนที่ไม่มีเสียงพูดจากบันทึกของคุณ และมากไปกว่านั้นยังมีฟังก์ชั่น Voice Balancer ที่ช่วยปรับระดับเสียงให้อยูในระดับที่เหมาะสมเมื่อบันทึกจากห้องประชุมที่มีผู้พูด ซึ่งยืนอยู่หลายตำแหน่งและมีระดับเสียงที่ต่างกัน

  • รูปภาพใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น ภาพของหน้าจอเป็นภาพที่มีการจัดทำขึ้น

การสนับสนุน

แชร์