สวิตช์ควบคุมด้วยเท้า รุ่น RS-28

สวิตช์ควบคุมด้วยเท้า รุ่น RS-28

สวิตช์ควบคุมด้วยเท้า รุ่น RS-28

ระบบการบันทึกเสียงแบบแฮนด์ฟรี ที่มาพร้อมฐานตั้งวาง

สวิตช์ควบคุมด้วยเท้า รุ่น RS-28 ช่วยให้สามารถทำการบันทึกเสียงพูดได้แบบไม่ต้องใช้มือควบคุมเมื่อใช้งานเครื่องบันทึกเสียงรุ่น DS-5000iD / DS-5000 ร่วมกับฐานตั้งวาง รุ่น CR-10 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องบันทึกเสียง DS-4000 และ DS-3300 กับฐานตั้งวางรุ่น CR-3A การใช้สวิตช์ควบคุมด้วยเท้าจะทำให้คุณสามารถควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานต่อไปนี้ ได้แก่ 'บันทึกเสียง', 'เล่น', 'หยุด', 'เล่นย้อนกลับ', 'บันทึกไฟล์' และ 'สร้างไฟล์ใหม่'

คุณสมบัติที่สำคัญ

สวิตช์ควบคุมด้วยเท้า รุ่น RS-28 ช่วยให้สามารถทำการบันทึกเสียงพูดได้แบบไม่ต้องใช้มือควบคุมเมื่อใช้งานเครื่องบันทึกเสียงรุ่น DS-5000iD / DS-5000 ร่วมกับฐานตั้งวาง รุ่น CR-10 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องบันทึกเสียง DS-4000 และ DS-3300 กับฐานตั้งวางรุ่น CR-3A การใช้สวิตช์ควบคุมด้วยเท้าจะทำให้คุณสามารถควบคุมฟังก์ชั่นการทำงานต่อไปนี้ ได้แก่ 'บันทึกเสียง', 'เล่น', 'หยุด', 'เล่นย้อนกลับ', 'บันทึกไฟล์' และ 'สร้างไฟล์ใหม่' สำหรับการคัดลอกเสียงด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำเป็นต้องใช้ชุดอุปกรณ์สำหรับการคัดลอกเสียง รุ่น Kit AS-5000


ข้อมูลจำเพาะ

ฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์เสริม

การเชื่อมต่อ USB 2.0 (Type Mini B)
RS-232C serial port | 8 pin
ปุ่มควบคุม การสั่งงานโดยใช้เท้า
3 ปุ่ม
ปุ่มที่สามารถกำหนดการทำงานได้จากซอฟต์แวร์
แผ่นรองกันลื่น
สภาวะแวดล้อม 0-42℃
ความยาวสาย 1.8 ม.
ขนาด 190 มม. (W) x 33.5 มม. (H) x 120 มม. (D)
ความกว้างของแป้นที่อยู่ตรงกลาง | 11 ซม.
น้ำหนัก 550 กรัม
ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ODMS Transcription Module | เวอร์ชั่น R6.0.0 (หรือสูงกว่า)
DSS Player Pro R5 | เวอร์ชั่น R5.0.0 (หรือสูงกว่า)
DSS Player for MAC | เวอร์ชั่น 7.0.0 (หรือสูงกว่า)
Olympus Sonority | เวอร์ชั่น 1.0.1 (หรือสูงกว่า)
ซอฟต์แวร์บริษัทอื่น | โปรดติดต่อบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
ฮาร์ดแวร์ของโอลิมปัสที่สามารถใช้งานได้ หากต้องการใช้งานเครื่องบันทึกเสียง จะต้องวางไว้กับฐานตั้งวางก่อน
CR10 | DS-5000 / DS- 5000ID / DS-3400
CR-15 | DS-7000 / DS-3500

การสนับสนุน

แชร์