ผลการประกวด Olympus Photo Contest 2017

 

 

เลนส์ Olympus M.Zuiko PRO มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

(ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 จะถูกตีพิมพ์ในปฏิทิน Olympusphere 2018)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดภาพ
ชื่อภาพ :อธิษฐาน
ชื่อเจ้าของภาพ : Wilasinee Uttaranakorn 

 

รางวัลที่ 2

กล้องถ่ายรูป Olympus TG-5 มูลค่า 16,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

(ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดรางวัลที่ 2 จะถูกตีพิมพ์ในปฏิทิน Olympusphere 2018)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดภาพ
ชื่อภาพ :แข่งขัน
ชื่อเจ้าของภาพ : ชาญชัย ลอยจิ๋ว

 

รางวัลที่ 3

Olympus E-Voucher มูลค่า 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์โอลิมปัส จำนวน 3 รางวัล

        

คลิกเพื่อดูรายละเอียดภาพ                                        คลิกเพื่อดูรายละเอียดภาพ                                    คลิกเพื่อดูรายละเอียดภาพ
ชื่อภาพ : ศิลปะมวยไทย                                             ชื่อภาพ : เต็มไม้เต็มมือ                                       ชื่อภาพ : กว่าจะมาเป็นโขน
ชื่อเจ้าของภาพ : Pakaphon Kupratakun                     ชื่อเจ้าของภาพ : ปาริชาติ สิงหารุณ                         ชื่อเจ้าของภาพ : Tongpool Piasupun 
                                                                           

 

รายละเอียดของรางวัล

 • รางวัลที่ 1 
  1) เข้าร่วมทริปถ่ายภาพ Olympus Japan Autumn Trip ณ ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 1 ที่นั่งมูลค่า 60,000 บาท
     จำนวน 1 รางวัล (ในกรณีที่ทริปถ่ายภาพถูกยกเลิก ของรางวัลจะถูกเปลี่ยนเป็นเลนส์ M.Zuiko Pro 1 ตัว (มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท)) และ
  2) ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกตีพิมพ์ในปฏิทิน Olympusphere 2018
   
 • รางวัลที่ 2 
  1) กล้องถ่ายรูป Olympus Tough TG-5 มูลค่า 16,990 บาท จำนวน 1 รางวัล และ
  2) ภาพถ่ายที่ชนะการประกวดจะถูกตีพิมพ์ในปฏิทิน Olympusphere 2018
   
 • รางวัลที่ 3 
  Olympus E-Voucher มูลค่า 2,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์โอลิมปัส จำนวน 3 รางวัล

  หมายเหตุ
  -ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5%
  -ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  -บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล กติกาหรือเงื่อนในการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

   

กำหนดการ

ระยะเวลาในการส่งภาพประกวด
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 9:00 น. ถึง วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 23:59 น.

การประกาศผู้ชนะ
ประกาศผู้ชนะในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2560
จะมีการประกาศผู้ชนะที่เว็ปไซต์นี้ตามวันเวลาด้านบน และประกาศตามช่องท่างอื่นๆของบริษัท เช่น Facebook โอลิมปัสจะติดต่อผู้ชนะผ่านทาง อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้
*ผู้เข้าร่วมการประกวดต้องใส่ข้อมูลที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์จริงที่สามารถติดต่อได้ ในการสมัคร
*หากผู้ชนะไม่มีการตอบกลับ ภายในสองสัปดาห์นับจากที่บริษัทติดต่อไป หรือไม่สามารถติดต่อผู้ชนะได้ บริษัทถือว่าผู้ชนะคนนั้นสละสิทธิ และบริษัทจะดำเนินการยกเลิกของรางวัล
*วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับขันตอนการตัดสิน

การส่งภาพเข้าประกวด
การส่งภาพเข้าประกวดผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยเลือกหัวข้อหรือธีมด้านบน
*จำเป็นต้องสมัครสมาชิกหรือ Login ในการส่งภาพเข้าประกวด

จำนวนภาพที่สามารถส่งประกวด
สามารถส่งภาพได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพต่อหนึ่งหัวข้อหรือประเภทของการประกวด
ภาพที่ส่งต้องเป็นไฟล์ Jpeg ขนาดไม่เกิน 15 MB

เกี่ยวกับคะแนน Olympusphere
การให้คะแนนเป็นไปตามเงื่อนไขของ Olympusphere คลิกเพื่ออ่านเกี่ยวกับคะแนน Olympusphere
*เป็นคะแนนสะสม Olympusphere ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับผลการตัดสิน

สิทธิ์ในการส่งภาพประกวด
ทุกคนที่ลงทะเบียนสามารถเข้าร่วมได้
ไปที่ เข้าร่วมการประกวด หรือ My Page เพื่อลงทะเบียน

การดูภาพและแก้ไขรายการที่ส่งประกวด
คุณสามารถดูภาพถ่ายที่คุณส่งประกวดได้จาก My Page หรือ "หน้าของฉัน" คลิกที่ ภาพถ่าย แล้วเลือก ผู้เข้าร่วมการประกวด
คุณสามารถยกเลิก เปลี่ยนภาพถ่าย ลบภาพ และแก้ไข้ชื่อภาพ/คำบรรยาย ตลอดระยะเวลาการส่งภาพ ได้ที่ My Page โดยเลือกภาพถ่าย/ผู้เข้าร่วมการประกวด

 

 
เงื่อนไขการประกวด

ลิขสิทธิ์
ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เข้าประกวดตามกฎหมาย โดยผู้เข้าประกวดตกลงอนุญาต ให้ Olympus มีสิทธิ์ในการใช้ หรือแสดงภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดบางส่วนหรือทั้งหมดในสื่อและกิจกรรม ต่างๆ ทั่วโลกโดยไม่มีค่าตอบแทน เช่น เว็บไซต์ แค็ตตาล็อก โปสเตอร์ นิตยสาร บทความ หนังสือ งานนิทรรศการ แกลอรี่ภาพถ่าย และการส่งเสริมการขายอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ Olympus จะมีสิทธิในการ ใช้ หรือแสดงภาพถ่ายดังกล่าวนับแต่เวลาที่ได้มีการส่งภาพเข้าประกวด และต่อไปอีกเป็นเวลาสามปีนับแต่ เวลาที่การประกวดสิ้งสุดลง และทั้งนี้บริษัทจะระบุชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ให้ทุกครั้งตามความเหมาะสมหากมีการนำภาพถ่ายไปใช้งาน

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าประกวดจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งประกาศไว้ในเว็บไซต์ Olympus http://www.olympusimaging-th.com/privacy.html โดยการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะถือว่าสมาชิกยินยอมตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ประกาศไว้

 
กติกาในการประกวด
 1. ภาพถ่ายที่ส่งประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยปรากฏต่อสาธารณะ (ภาพถ่ายที่อยู่ในสต็อกภาพ ถือว่า เป็นภาพที่เคยปรากฏต่อสาธารณะ) ไม่เคยได้รับรางวัล ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวด หรืออยู่ระหว่างการ ส่งเข้าประกวดในงานอื่นๆ ทั้งนี้ภาพถ่ายที่ผู้เข้าประกวดเคยโพสต์ลงในเว็บไซต์ บล็อก หรือสื่อสังคม ของตนเองโดยไม่มีวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ หรือภาพถ่ายที่เคยส่งไปยังเว็บไซต์ชุมชนของโอลิมปัส (Olympusphere) เป็นภาพถ่ายที่มีสิทธิส่งเข้าประกวด
 2. ภาพถ่ายต้องเป็นภาพต้นฉบับที่ถ่ายโดยผู้เข้าประกวดเท่านั้น และผู้เข้าประกวดจะต้องมีลิขสิทธิ์ในภาพถ่ายโดยสมบูรณ์ ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ เกี่ยวกับภาพถ่ายอันมีผลกระทบต่อสิทธิในภาพถ่ายของผู้เข้าประกวด จะต้องได้รับการแก้ไขโดยผู้เข้าประกวด และ Olympus จะไม่รับรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้หาก Olympus พบว่าภาพถ่ายเป็นภาพที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือ ผู้ประกวดไม่สิทธิโดยสมบูรณ์ในภาพถ่าย ภาพถ่ายนั้นจะถูกตัดสิทธิทันที และหาก Olympus พบว่า มีการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือผู้เข้าประกวดไม่มีสิทธิในภาพถ่ายหลังจากมีการประกาศผลผู้ชนะ ผลการประกวดจะถูกเพิกถอน และผู้เข้าประกวดจะเสียสิทธิในการรับรางวัล
 3. หากภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดปรากฎภาพวัตถุหรือบุคคลอื่นใด ผู้เข้าประกวดต้องรับรองว่าได้รับ ความยินยอมจากเจ้าของวัตถุและบุคคลที่ปรากฎอยู่ในภาพ หรือผู้เข้าประกวดมีสิทธิอื่นใดโดยชอบ ด้วยกฎหมายในการถ่ายภาพนั้น
 4. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องยี่ห้อ Olympus เท่านั้น 
 5. การปรับแต่งภาพถ่าย สามารถทำได้ตามความเหมาะสมเช่น การปรับแสง สามารถใช้ฟังก์ชัน Art Filter หรือ Live Composite ในกล้องได้

  การปรับแต่งต้องไม่ทำให้เรื่องราว หรือเนื้อหา หรือวัตถุหลักในภาพเปลี่ยนแปลงไป หามตัดต่อภาพ

 6. ในกรณีที่ผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เป็นผู้ส่งภาพเข้าประกวด ผู้เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ปกครองก่อนส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
 7. บุคคลทั่วไปรวมทั้งช่างภาพอาชีพสามารถส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้ สำหรับพลเมืองที่พักอาศัย อยู่นอกประเทศไทย เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 7 ปี พนักงานของ Olympus และบริษัทในเครือไม่มีสิทธิเข้าร่วมการประกวด
 8. ผู้เข้าร่วมการประกวดจำเป็นต้องสมัครสมาชิก และส่งภาพเข้าประกวดผ่านเว็ปไซต์ Olympusphere.com/tha ในหัวข้อ OPC 2017 (Oympus Photo Contest 2017)
 9. สามารถส่งภาพถ่ายได้สูงสุดไม่เกิน 5 ภาพ (กรณีที่มีหัวข้อการประกวดหลายประเภท สามารถส่งภาพ ถ่ายได้สูงไม่เกิน 5 ภาพในแต่ละประเภทของการประกวด
 10. Olympus มีสิทธิในการพิจารณาปฏิเสธภาพถ่าย หรือไม่เผยแพร่ภาพถ่ายที่ส่งประกวด หรือ ความคิดเห็นใดๆ ที่ Olympus เห็นว่าไม่เหมาะสมสำหรับการประกวด เช่น เป็นการใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก อนาจาร หยาบคาย ก้าวร้าว ดูหมิ่นศาสนา ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของ บุคคลใด ทั้งนี้หากภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลได้รับการพิจารณาในภายหลังว่ามีความไม่เหมาะสม Olympus มีสิทธิโดยเด็ดขาดในการพิจารณายกเลิกรางวัล
 11. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะปรากฏบนเว็บไซต์ http://olympusphere.com/tha ตั้งแต่ที่มีการเริ่มต้นประกวดและหลังจากการประกวดเสร็จสิ้น และอาจปรากฏในสื่อต่างๆ สำหรับส่งเสริมการขายของ Olympus (โปรดดูหัวข้อลิขสิทธิ์ภาพถ่ายที่เข้าประกวด) Olympus ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขภาพถ่าย ตามความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขาย
 12. ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งมอบไฟล์ภาพถ่าย หรือข้อมูลที่มีความละเอียดสูง ไม่มีลายน้ำ หรือเครดิต ให้แก่ Olympus โดย Olympus มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตกแต่งและคัดเลือก ภาพถ่ายเพื่อออกแสดงในนิทรรศการหรือสื่อต่างๆ ที่ Olympus เห็นว่ามีความเหมาะสม
 13. ข้อกำหนดในการใช้งาน และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในการใช้งานของ Olympusphere คลิกเพื่ออ่านข้อกำหนดในการใช้งาน Olympusphere
 14. การที่ผู้เข้าประกวดตกลงส่งภาพเข้าประกวดผ่านเว็ปไซต์ http://olympusphere.com/tha ถือว่า ผู้เข้าประกวดยอมรับกติกาและเงื่อนไขการประกวดที่กำหนดไว้นี้ทั้งหมดแล้ว


ข้อมูลการติดต่อกองการประกวด

กองการประกวด โอลิมปัส (ประเทศไทย)
E-Mail : imaging.oth@olympus-ap.com
Call Center : 02-787-8200
*การตอบกลับอาจใช้เวลาสองถึงสามวันทำการ
*สำหรับข้อสงสัยหรือคำถาม ที่ส่งในช่วงท้ายหรือใกล้หมดเขตการส่งภาพ อาจได้รับคำตอบไม่ทันเวลา
กรุณาเผื่อระยะเวลาในการตอบกลับ

แชร์

พบกับเราได้ที่

 • Facebook
 • Youtube

Olympus Facebook