เรียน ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
 
เรื่อง บริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าประเภทกล้องถ่ายภาพ เลนส์ และอุปกรณ์เสริมยี่ห้อโอลิมปัส

          ตามที่บริษัท โอลิมปัส คอร์ปอเรชัน (ประเทศญี่ปุ่น) ได้มีการประกาศยกเลิกการรับประกันทั่วโลก หรือ ( World wide Warranty) โดยมีผลตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ 2557 เป็นต้นมา ซึ่งมีผลให้การรับบริการหลังการขายตามเงื่อนไขในบัตรรับประกันจะสามารถใช้ได้ในประเทศที่ลูกค้าซื้อสินค้าเท่านั้น

          ดังนั้นบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด “โอลิมปัส” จึงขอเรียนชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้าโดยศูนย์บริการโอลิมปัสประเทศไทย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. สินค้าที่สามารถเข้ารับบริการหลังการขายตามเงื่อนไขที่ระบุในบัตรรับประกัน ณ ศูนย์บริการโอลิมปัสประเทศไทยจะต้องเป็นสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยโอลิมปัสเท่านั้น  
  2. กรณีสินค้าที่เข้ารับบริการหลังการขาย ณ ศูนย์บริการโอลิมปัสประเทศไทยเป็นสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย โอลิมปัส หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยโอลิมปัส แต่หมดระยะเวลารับประกันแล้ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าอะไหล่สินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมแซมด้วยตนเองทั้งสิ้น ทั้งนี้โอลิมปัสยินดีเสนอค่าบริการในอัตราพิเศษให้แก่ลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา
  3. กรณีที่สินค้าที่เข้ารับบริการหลังการขายเป็นสินค้าที่ซื้อจากต่างประเทศหรือจากผู้ขายที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยโอลิมปัส ไม่ถือว่าเป็นสินค้าที่อยู่ภายใต้การรับประกันของโอลิมปัส หากลูกค้าต้องการส่งสินค้าดังกล่าวเข้ารับบริการ ณ ศูนย์บริการโอลิมปัสประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ค่าอะไหล่สินค้า หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมแซมด้วยตนเองทั้งสิ้นทั้งนี้โอลิมปัสขอสงวนสิทธิในการกำหนดอัตราค่าบริการและระยะเวลารับประกันหลังการซ่อมแตกต่างจากสินค้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยโอลิมปัส
 
          เนื่องจากเงื่อนไขการบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้ามีความแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับร้านค้าที่ซื้อสินค้า ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐาน  กรุณาเลือกซื้อสินค้าจากบริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยโอลิมปัสอย่างถูกต้องเท่านั้น


ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเลือกใช้สินค้าโอลิมปัส

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด
ฝ่ายผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 
กรณีมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามอัตราค่าบริการกรุณาติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-787-8200                               

2 March 2018
Dear Valued Customers,

Re: After-sales service and warranty for Olympus camera and accessories

As Olympus Corporation (Japan) stopped providing the worldwide warranty since September 2014, after-sales service under warranty conditions will subsequently be available only in the country where the customer purchased the product.

Therefore, Olympus (Thailand) Co., Ltd. (“Olympus”) would like to inform the conditions with respect to after-sales service and warranty of Olympus Thailand Service Center as follows;​
  1. The product which can receive after-sales service as stipulated in the warranty card of Olympus Thailand Service Center must be imported and distributed only by Olympus (Thailand) Co., Ltd. or Olympus’s authorized dealers.
  2. In case products were imported and distributed by Olympus or Olympus’s authorized dealers but the warranty period has expired, the customer shall be responsible for the repair costs, spare parts or any other costs involved with repair. However, Olympus is pleased to offer special rates to customers for repair or maintenance.
  3. . In case products were purchased in other countries or from the non-authorized dealers, it shall be deemed that these products are out of Olympus warranty. If the customer would like to use the service from Olympus Thailand Service Center, the customer shall be responsible for the repair costs, spare parts or any other costs involved with repair. In this regards, Olympus at its sole discretion shall specify the different service fee and warranty period compared to the products which were imported and distributed by Olympus or Olympus’s authorized dealers in Thailand.
As the conditions of after-sales service and warranty vary depending on purchasing store, we strongly recommend you to purchase products from Olympus (Thailand) Co., Ltd. or Olympus authorized dealers appointed by Olympus to receive pleasant after-sales service.
 
Thank you for your support and choosing Olympus products.
                                                                                                           
Sincerely yours,
Olympus (Thailand) Co., Ltd.
Imaging Product Division
 
 
If you have any inquiries or any questions regarding service fee, please contact Customer Service Center 02-787-8200  

แชร์

พบกับเราได้ที่

  • Facebook
  • Youtube

Olympus Facebook