ระดับธุรกิจและการศึกษา

WS-813

 • 8GB
 • ระยะการบันทึกสูงสุด: 2043 ชั่วโมง
 • การบันทึก/การเล่นเสียง: PCM/MP3/WMA
 • ช่องใส่ SD การ์ด
 • การเชื่อมต่อ USB โดยตรง


WS-812

 • 4GB
 • ระยะการบันทึกสูงสุด: 1016 ชั่วโมง
 • การบันทึก/การเล่นเสียง: PCM/MP3/WMA
 • ช่องใส่ SD การ์ด
 • การเชื่อมต่อ USB โดยตรง


WS-811

 • 2GB
 • ระยะการบันทึกสูงสุด: 514 ชั่วโมง
 • การบันทึก/การเล่นเสียง: MP3/WMA
 • ช่องใส่ SD การ์ด
 • การเชื่อมต่อ USB โดยตรง


บันทึกทัวไป


การสนับสนุน

แชร์